Decyzja Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Białostockiej nr 83/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla XX Rajdu Śladami Powstańców Styczniowych 1863 r.Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: