Decyzja Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Białostockiej nr 81/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla zimowiska harcerskiego organizowanego w Łapach w terminie 28.01.-02.02.2017 r.Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: