Zlot "Nasz Bohater" Poświęcony pamięci Przewodniczącego ZHP hm. Stefana Mirowskiego

W dniu bieżącym mija 10 lat od śmierci Przewodniczącego ZHP dh hm. Stefana Mirowskiego . Dnia 13 lipca 1996 roku po otrzymaniu certyfikatu poświadczającego ponowne przyjęcie Związku Harcerstwa Polskiego w struktury Światowego Skautingu odszedł na wieczną wartę. Druh Mirowski był i pozostaje jednym z największych autorytetów harcerskich, osobą o której nie możemy zapomnieć.

 

WW dniach 12-14 lipca 2006 r. odbędzie się w Warszawie Zlot Chorągwi Dolnośląskiej noszącej imię druha Stefana Mirowskiego. Chorągiew Dolnośląska ZHP zaprasza reprezentacje wszystkich chorągwi do wzięcia udziału w Zlocie w dniu 13 lipca.Patrz także: