HAZ 2019 - zgłoszenia zimowisk i biwaków zimowych do Kuratorium Oświaty

Przypominamy komendantom zimowisk i biwaków zimowych o konieczności zgłoszenia organizowanej formy wypoczynku najpóźniej 21 dni przed jego rozpoczęciem.

 


Komenda Chorągwi odpowiada za zgłoszenie do Kuratorium Oświaty zimowisk trwających minimum 6 dni.

Aby ułatwić zgłaszanie wypoczynku do Kuratorium Oświaty, prosimy komendantów form wypoczynku o wypełnienie Arkusza rejestracji wypoczynku HALiZ w Kuratorium Oświaty stanowiącego załącznik nr 2 do Wytycznych do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej w ZHP Chorągwi Białostockiej i przesłanie go wraz z wymaganymi załącznikami na adres e-mail Biura Chorągwi: biuro@bialostocka.zhp.pl.

Za zgłoszenie do Kuratorium Oświaty letnich biwaków i półkolonii trwających do 5 dni odpowiada właściwy hufiec, o ile posiada uprawnienia do rejestracji wypoczynku w Ogólnopolskiej bazy wypoczynku.


W przypadku braku dostępu Komendy Hufca do elektronicznego systemu zgłoszeń wypoczynku prosimy o kontakt z Biurem Chorągwi.Patrz także: