HAL 2017 - zgłoszenia komendantów i kwatermistrzów obozów

Drodzy instruktorzy planujący obozy!

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przed HAL 2017!

W zgłoszeniu należy podać: stopień, imię i nazwisko oraz PESEL komendanta i kwatermistrza lub innej osoby odpowiedzialnej za finanse podczas obozu, dane kontaktowe, w tym numery telefonów oraz adresy e-mail, a także informacje o organizowanym wypoczynku: odpłatność uczestnika za obóz oraz termin i miejsce wypoczynku (miejscowość, powiat, województwo).

Na podstawie danych komendant wraz z kwatermistrzem otrzymają pełnomocnictwo do prowadzenia wypoczynku w formie obozu harcerskiego.

Formularz jest dostępny pod adresem https://goo.gl/forms/dSbWRvb44vSICBpD3

(Zgłoszenia nie są obowiązkowe dla biwaków trwających do 5 dni).

 Patrz także: