HAZ 2018 - zgłoszenia komendantów i kwatermistrzów zimowisk

Drodzy instruktorzy planujący zimowiska!

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przed HAZ 2018!

Na podstawie danych z formularza komendant wraz z kwatermistrzem otrzymają pełnomocnictwo do prowadzenia wypoczynku w formie zimowiska harcerskiego.

Aby uzupełnić formularz przejdź do pozostałej części artykułu.

Formularz jest również dostępny pod adresem
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzYzSJoo8DUFAitaSPywIU41UNU9ETDdLSldSNTc4WVFZRUk1MEI5Tk40Ty4u

(Zgłoszenia nie są obowiązkowe dla biwaków trwających do 5 dni).

 
Patrz także: