HAZ 2017 - zgłoszenia komendantów i kwatermistrzów zimowisk

Drodzy instruktorzy planujący zimowiska!

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przed HAZ 2017!

W zgłoszeniu należy podać: stopień, imię i nazwisko oraz PESEL komendanta i kwatermistrza lub innej osoby odpowiedzialnej za finanse podczas zimowiska, dane kontaktowe, w tym numery telefonów oraz adresy e-mail, a także informacje o organizowanym wypoczynku: odpłatność uczestnika za zimowisko oraz termin i miejsce wypoczynku (miejscowość, powiat, województwo).

Na podstawie danych komendant wraz z kwatermistrzem otrzymają pełnomocnictwo do prowadzenia wypoczynku w formie zimowiska harcerskiego.

Formularz jest dostępny pod adresem https://goo.gl/forms/3Gyb05u7Av0WSBMi1

(Zgłoszenia nie są obowiązkowe dla biwaków trwających do 5 dni).

 Patrz także: