HAL 2019 - zgłoszenia komendantów i kwatermistrzów obozów

Drodzy instruktorzy planujący obozy harcerskie lub kolonie zuchowe!

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przed HAL 2019!

Na podstawie danych z formularza, komendant wraz z kwatermistrzem otrzymają pełnomocnictwo do prowadzenia wypoczynku w formie obozu harcerskiego lub kolonii zuchowej.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny również pod adresem:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzYzSJoo8DUFAitaSPywIU41UQlJESzhFOFE2T1E4QkxUSzQ5MEFTSFBOQi4u

(Zgłoszenia do uzyskania pełnomocnictw nie są obowiązkowe dla biwaków trwających do 5 dni).

 Patrz także: