Wyprawa szlakiem 2 Korpusu Polskiego we Włoszech

W dniach 7—18 października 2006 r. Główna Kwatera ZHP organizuje Wyprawę Szlakiem 2 Korpusu Polskiego we Włoszech połączoną z Pielgrzymką ZHP do Grobu Ojca Świętego
Jana Pawła II.

 


Planowana trasa wyprawy przebiegać będzie między innymi przez miejscowości, związane ze szlakiem bojowym Armii gen. W. Andersa: Bolonię, Imioli, Solarolo, Monte Cassino, Ankonę, Loretto.
Do udziału w wyprawie zapraszamy przede wszystkim jednostki harcerskie, które zdobyły lub zdobywają imię bohaterów Armii gen. Andersa.
Uczestnicy wyprawy wezmą udział w Pielgrzymce do Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II. Planowany pobyt w Rzymie w dniach 14—16 października, kiedy to do uczestników pielgrzymki dołączy reprezentacja władz ZHP z Przewodniczącym i Naczelnikiem na czele.
Koszty udziału w wyprawie:
- w przypadku wyżej wymienionych środowisk — do uzgodnienia z bezpośrednimi organizatorami
- w przypadku GK ZHP — odpłatność wynosi 550 zł — za następujące usługi: zakwaterowanie ze śniadaniem (10 noclegów), ubezpieczenie, przejazd, wrzątek w autokarze podczas przejazdów.
Termin zgłoszeń (program@zhp.pl) i wpłata zaliczki w wysokości 100 zł do
30 czerwca 2006 r. Koszty ostatecznie muszą być uregulowane do 31 sierpnia 2006 r.

Główna Kwatera ZHP planuje wydanie broszurki (dla każdego uczestnika wyprawy
i pielgrzymki) z informacjami na temat szlaku bojowego Armii Andersa we Włoszech wraz
z trasą wyprawy, opisem miejscowości oraz śpiewnikiem.
Zgłoszenia zespołów harcerskich 5 + pełnoletni instruktor — odpowiedzialny za grupę przyjmowane będą wg wzoru:
-nazwsiko i imię
- PESEL
- adres zamieszkania
- numer paszportu lub dowodu osobistego
Potwierdzenie przez komendanta hufca jest niezbędne do zakwalifikowania zespołu.
Projekt koordynuje Wydział Programowy GK ZHPPatrz także: