Rachunek Kosztów PodróżyZ tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez zlecającego wyjazd podróżującemu przysługują diety oraz zwrot kosztów:
* Przejazdów,
* Noclegów,
* Dojazdów środkami komunikacji miejskiej,
* Innych udokumentowanych wydatków

DIETA
1. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety,
b) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
2. Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczęta dobę:
a) do 8 godzin – przysługuje połowa diety,
b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
3. Dieta nie przysługuje:
a) jeżeli podróżującemu zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie

RYCZAŁTY ZA NOCLEGI:
1. Za nocleg lub w innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie podróżującemu przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.
2. Podróżującemu, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku o którym mowa w punkcie pierwszym, przysługuje ryczałt za każdy nocleg.
3. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 2100 a 700.
4. Prawo do zwrotu noclegu lub ryczałtu za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli zlecający wyjazd uzna, ze podróżujący ma możliwość powrotu do miejsca zamieszkania.


!!! ABY UZYSKAĆ ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY NALEŻY DOŁĄCZYĆ WSZYSTKIE RACHUNKI, FAKTURY ORAZ BILETY PKP, PKS LUB ICH KSEROKOPIE !!!

Upewnij się czy znasz aktualne stawki diety i ryczałtów. 1 2 Patrz także: