"Inspirator edukacji zdrowotnej" - przewodnik metodyczny

W ramach projektu "Jestem OK. Nie palę!" realizowanego przez ZHP Chorągiew Białostocka przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, phm. Anna Ruszewska - instruktorka Hufca ZHP Suwałki opracowała przewodnik metodyczny "Inspirator edukacji zdrowotnej" dedykowany wszystkim, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę na temat zdrowia, chcą o nim uczyć innych - zwłaszcza dzieci i młodzież.

 

Publikacja zawiera 4 scenariusze zajęć poświęcone promocji zdrowia wraz ze wskazówkami metodycznymi i praktycznymi uwagami, aby uczyniły podejmowane działania edukacyjne łatwiejszymi, a jednocześnie pozwalały uczyć z wykorzystaniem metod aktywizujących, a nie bazować wyłącznie na teorii.

Zachęcamy do korzystania, szczególnie na zbiórkach harcerskich.

Wersję papierową można uzyskać w siedzibie Chorągwi Białostockiej w Białymstoku.

Redakcja serwisuPliki do ściągnięcia:

Patrz także: