Odszedł na wieczną wartę...

W dniu 26 czerwca 2016 roku, w wieku 80 lat odszedł na wieczną wartę instruktor Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, hm. Sylweriusz Załęski.

W latach 1960-1961 pełnił funkcję Komendanta Hufca Łomża. W latach 1962-1964 powierzono mu obowiązki komendanta Hufca Białystok-Miasto. Był organizatorem licznych obozów harcerskich w Zasinie, Nowym Młynie, Zielonej k/Białegostoku. Ściśle współpracował z wojskiem, kuratorium i szkołami.

 

Instruktorzy pamiętają go jako człowieka pracowitego, zaradnego, odpowiedzialnego, kontaktowego w sprawach harcerskich.

Żegnamy Cię Druhu Sylweriuszu w żalu i smutku!
Niech dobry Bóg przyjmie Cię do swoich Niebios!


O Panie Boże, Ojcze Nasz,
w opiece Swej nas Miej...
Wystawienie odbędzie się w dniu dzisiejszym o godzinie 17:30 w Domu Pogrzebowym przy ul. Pogodnej (Kościół Matki Kościoła) w Białymstoku.
Nabożeństwo pogrzebowe rozpocznie się we środę, 29 czerwca o godzinie 11:00 w Kościele Matki Kościoła. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Św. Rocha w Białymstoku.


Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Hanna Horodeńska

Komendantka Instruktorskiego Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów
hm. Irena Pawletko

wraz z Komendą Chorągwi i instruktorami Kręgu Starszyzny Harcerskiej i SeniorówPatrz także: