Absolutorium dla członków Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej za 2015 rok.

W poniedziałek 20 czerwca 2016 r. w siedzibie ZHP Chorągwi Białostockiej odbyło się posiedzenie Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, poświęcone m.in. rozpatrzeniu sprawozdania z działalności ZHP Chorągwi Białostockiej w 2015 roku.

Chorągwiana Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym Komendy Chorągwi udzieliła absolutorium za 2015 rok wszystkim członkom Komendy Chorągwi: hm. Hannie Horodeńskiej, hm. Andrzejowi Bajkowskiemu, hm. Bogumiłowi Dziedziulowi, phm. Dariuszowi Kośko, hm. Edycie Trzeciak, hm. Markowi Trzeciakowi, hm. Sławomirowi Jasińskiemu, hm. Mariuszowi Tarnawczykowi i phm. Piotrowi Fiedorczukowi.

 Patrz także: