Zasady pisowni


PISOWNIA NAZW OŚRODKÓW HARCERSKICH:
· z wielkiej litery, w cudzysłowie: „Perkoz”, „Głodówka” „Funka”, ale: ośrodek na Głodówce (na polanie Głodówka), HCEE w Funce (nazwa miejscowości), w ośrodku w „Perkozie” (bo nie ma miejscowości Perkoz)

PISOWNIA TYTUŁÓW
· uchwały władz – słowo „uchwała” z małej litery, np. przyjęto uchwałę w sprawie terminarza zjazdów hufców i chorągwi
· tytuły uchwał piszemy w cudzysłowie, jeśli jest to nazwa dokumentu (pierwsze słowo z wielkiej litery, pozostałe z małej), np. przyjęto uchwałę w sprawie „Programu ekonomicz-nego ZHP na lata 2002-2007”
· tytułu gazet, czasopism – w cudzysłowie, np. „Czuwaj”, „Na tropie”
· tytuły książek – kursywą, np. Antek Cwaniak

PISOWNIA PROŚBY O PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI
· przy zwykłych adresach – pod adresem
· przy adresach internetowych – na adres

PISOWNIA PRZYPISÓW
· w kolejności: autor, tytuł (kursywą), miejsce i rok wydania, strona, np. S. Mirowski, Styl życia, Warszawa 1997, s. 38

PISOWNIA CYTATÓW
· cytaty podajemy kursywą, a nie w cudzysłowach 1 2 3 4 Patrz także: