Nowa Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

W dniu 17 lipca 2015 r. Główna Kwatera ZHP przyjęła Instrukcję tworzenia i i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Nowy dokument będzie obowiązywał od 1 września 2015 r. zastąpi 8 dotychczasowych regulacji.

 

Z dniem 1 września br. tracą moc Uchwały Głównej Kwatery ZHP:
- nr 36/2002 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie regulaminu „Kryteria działania Harcerskiej Grupy Ratowniczej”,
- nr 43/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji gromady zuchowej oraz drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej,
- nr 44/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia instrukcji organizacjii zasad działania kręgów instruktorskich, starszyzny i seniorów,
- nr 129/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. - Instrukcja w sprawie organizacji i zasad działania kręgu akademickiego,
- nr 163/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji finansowej drużyny”,
- nr 181/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmianw „Instrukcji finansowej drużyny”,
- nr 185/2005 z dnia 16 czerwca 2005 ws. zatwierdzenia „Zasad organizacji zajęć, szkoleń, treningów i zawodów o charakterze strzeleckim w ZHP”,
- nr 57/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad pracy specjalności w jednostkach harcerskich”.


Nowa instrukcja została opracowana w ramach przeprowadzanej w ZHP "opcji zero" - zgodnie ze Strategią Rozwoju ZHP na lata 2012-2017. Zespół ds. opcji zero konsultował projekt z szerokim gronem instruktorskim.

Dokument w fazie konsultacji został wysłany:
- władzom naczelnym,
- wszystkim chorągwiom,
- wszystkim zespołom szczebla centralnego,
- 40 gromadom i drużynom wszystkich grup metodycznych,
- 20 gromadom i drużynom specjalnościowym,
- 20 gromadom i drużynom Nieprzetartego Szlaku,
- 7 kręgom akademickim,
- 18 kręgom instruktorskim,
- 10 kręgom starszyzny,
- 10 kręgom seniorów,
- 15 klubom specjalnościowym,
- 23 szczepom,
- 7 związkom drużyn,
- 30 hufcom.

O szczegółach konsultacji można przeczytać na stronie www.opcjazero.zhp.pl.


Źródło: www.ZHP.pl, www.komunikaty.gk.zhp.plPliki do ściągnięcia:

Patrz także: