Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2017/2018

Podajemy do wiadomości aktualny harmonogram posiedzeń Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2017/2018.

 

Informujemy, że posiedzenia Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2017/2018 odbędą się w następujących terminach:
2 września 2017 r. BIAŁYSTOK
7 października 2017 r. AUGUSTÓW/SUWAŁKI
4 listopada 2017 r. ŁOMŻA
2 grudnia 2017 r. BIAŁYSTOK
13 stycznia 2018 r. KOLNO
10 lutego 2018 r. SOKÓŁKA
10 marca 2018 r. BIAŁYSTOK
7 kwietnia 2018 r. BIELSK PODLASKI
12 maja 2018 r. GRAJEWO
2 czerwca 2018 r. BIAŁYSTOK
30 czerwca 2018 r. BIAŁYSTOK

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 9:30 w soboty.

Przypominamy, że wymaganą dokumentację należy wysłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: ksi@bialostocka.zhp.pl na 7 dni przed terminem zbiórki KSI oraz w wersji papierowej w sekretariacie Komendy Chorągwi na 3 dni przed terminem zbiórki KSI – w dwóch egzemplarzach.
Na posiedzeniu komisji obecność opiekuna jest obowiązkowa.

Informujemy, że planujemy warsztaty dla opiekunów prób harcmistrzowskich i warsztaty dla członków HKSI 2 grudnia 2017 godz.12:00-14:30 i 2 czerwca 2018 godz. 12:00-14:30.
Dodatkowe warsztaty będą organizowane w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Komisja Stopni Instruktorskich