Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2017/2018

Podajemy do wiadomości aktualny harmonogram posiedzeń Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2017/2018.

 

Informujemy, że posiedzenia Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2017/2018 odbędą się w następujących terminach:
2 września 2017 r. BIAŁYSTOK
4 października 2017 r. BIAŁYSTOK godz. 15:30
4 listopada 2017 r. ŁOMŻA godz. 11:00
2 grudnia 2017 r. BIAŁYSTOK
20 stycznia 2018 r. KOLNO
17 lutego 2018 r. SOKÓŁKA
14 marca 2018 r. BIELSK PODLASKI godz. 16.30
17 marca 2018 r. BIAŁYSTOK
7 kwietnia 2018 r. - ChKSI szkoli się "MISJA - KOMISJA"
12 maja 2018 r. DOKTORCE 14:40 - 16:00
komisja z 3 czerwca 2018 r. BIAŁYSTOK przeniesiona na termin następny czyli 30 czerwca (ew. w tygodniu po ustaleniu z zainteresowanymi)
30 czerwca 2018 r. BIAŁYSTOK

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 9:30 w soboty lub według podanych powyżej informacji.

Przypominamy, że wymaganą dokumentację należy wysłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: ksi@bialostocka.zhp.pl na 7 dni przed terminem zbiórki KSI oraz w wersji papierowej w sekretariacie Komendy Chorągwi na 3 dni przed terminem zbiórki KSI – w dwóch egzemplarzach.
Na posiedzeniu komisji obecność opiekuna jest obowiązkowa.

Informujemy, że planujemy warsztaty dla opiekunów prób harcmistrzowskich i warsztaty dla członków HKSI 3 grudnia 2017 godz.12:00-14:30 i 3 czerwca 2018 godz. 12:00-14:30.
Dodatkowe warsztaty będą organizowane w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Komisja informuje, iż w przypadku chęci spełnienia dodatkowego wymagania stawianego kandydatowi do zamknięcia próby harcmistrzowskiej: udziału w przynajmniej dwóch posiedzeniach chorągwianej KSI jako obserwator (wcześniej ustalony) w okresie trwania próby, to w gestii osoby z otwartą próbą jest zapewnienie sobie transportu na posiedzenie. Chorągwiana KSI nie zabiera do swojego środka transportu osób spoza składu Komisji. Prosimy o uwzględnienie tego przy zapisywaniu się na posiedzenia ChKSI jako obserwatorzy.
W/w informacja obowiązuje również w przypadku zapisania się na posiedzenie ChKSI.

Komisja Stopni InstruktorskichPatrz także: