Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2016/17

Podajemy do wiadomości aktualny harmonogram posiedzeń Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2016/2017.

 

Informujemy, że posiedzenia Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2016/2017 odbędą się w następujących terminach:
3 września 2016 r.
1 października 2016 r.
5 listopada 2016 r.
3 grudnia 2016 r.
14 stycznia 2017 r.
4 lutego 2017 r.
1 marca 2017 r. godz. 16:00
11 marca 2017 r.
1 kwietnia 2017 r.
4 kwietnia 2017 r. godz. 18:00
15 maja 2017 r. godz. 16:00
10 czerwca 2017 r. 9:00-14:00 Gugny, posiedzenie wyjazdowe
1 lipca 2017 r.

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 9:30 w soboty.

Przypominamy, że wymaganą dokumentację należy wysłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: ksi@bialostocka.zhp.pl na 7 dni przed terminem zbiórki KSI oraz w wersji papierowej w sekretariacie Komendy Chorągwi na 3 dni przed terminem zbiórki KSI – w dwóch egzemplarzach.
Na posiedzeniu komisji obecność opiekuna jest obowiązkowa.

Komisja Stopni Instruktorskich