Pamiętajmy o 8 maja

Koleżanki i Koledzy!
Druhny i Druhowie!

8 maja będziemy obchodzili 61. rocznicę zakończenia działań wojennych II wojny światowej w Europie. Oficjalne delegacje złożą kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza i przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

A Wam proponujemy: zróbcie w tym dniu wycieczkę na któryś z cmentarzy, gdzie znajdują się groby żołnierzy 1939r., partyzantów czy powstańców warszawskich. I niech każdy z was na mogile żołnierskiej złoży "Kwiatek od siebie" - może to być kwiatek, chorągiewka biało-czerwona, zapalony znicz.

Pomysłów może być wiele - wszystko zależy od Was. Nie określamy godziny - ma to być akcja wypływająca z serca, a nie z nakazu. Myślimy, że inwecji Wam nie zabraknie.
Z tą samą propozycją - apelem zwracamy się do uczennic i uczniów. Zwracamy się także do wszystkich kombatantów i ich organizacji o poparcie naszego apelu czynem - złożeniem "Kwiatka od siebie" na którymś wojennym grobie czy przed tablicą pamięci, pomnikiem.

Kombatantów prosimy by uczynili to 8 maja br. o godz. 10.00.

W imieniu najmłodszych żołnierzy
II wojny światowej
-harcerek i harcerzy Szarych Szeregów

Tymoteusz Duchowski "Motek"
Komendant Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Szarych SzeregówPatrz także: