Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Udostępniamy zmienioną Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, której aktualizacja była wymagana przez zmianę przepisów państwowych dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wszyscy komendanci nadchodzących form wypoczynku mają obowiązek zapoznać się z dokumentem!

 

Nową instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej znajdziesz w zakładce Wypoczynek, a także na stronie dedykowanej Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej www.haliz.zhp.pl oraz poniżej:Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: