Skład Komisji Rewizyjnej

W skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi Białostockiej ZHP wchodzą:

phm. Jakub WILCZYŃSKI – przewodniczący,
hm. Iza BRANT-SZEHIDEWICZ – wiceprzewodnicząca,
phm. Paulina BAKIER – sekretarz,
hm. Sebastian BARWIEJUK – członek,
phm. Janusz BIELAWSKI – członek,
phm. Wojciech HERNIK – członek,
phm. Adam WNOROWSKI – członek.

Kontakt: rewizyjna@bialostocka.zhp.plPatrz także: