Szkolenie dla komendantów i osób odpowiedzialnych za finanse na obozach HAL 2006

Zapraszamy na szkolenie, w którym udział jest obowiązkowy, w dniu 20 maja 2006 r. w godzinach 10.00-14.00.
Prosimy komendy hufców o przekazanie informacji instruktorom, którzy planują organizację obozów letnich.

 

Zapraszamy na szkolenie, w którym udział jest obowiązkowy, w dniu 20 maja 2006 r. w godzinach 10.00-14.00.
Prosimy komendy hufców o przekazanie informacji instruktorom, którzy planują organizację obozów letnich.


Program szkolenia:
- instrukcja finansowa HAL
- dokumenty potrzebne do zatwierdzenia i rozliczenia placówki
- taryfikator, umowy na obozach
- bezpieczeństwo na obozach
- sprawy innePatrz także: