Narada w Chorągwi

W dniu 13 maja 2006 r. w godzinach 10.00 - 14.00 zapraszamy komendantów, skarbników i osoby odpowiedzialne za finanse w hufcach na naradę.

W sytuacji gdy na naradę nie moze przybyć komendant prosimy o uczestnictwo członka komendy hufca.

 Program spotkania:

1. Harcerska Akcja Letnia 2006
- plany
- kursy, szkolenia
- zatwierdzanie obozów (wymagane dokumenty)

2. Finanse
- weryfikacja dokumentów finansowych
- dotacja
- kasa hufca
- rozliczanie zaliczek
- faktury wewnętrzne
- raporty bankowe
- inwentaryzacja (cechowanie sprzętu, terminarze)
- budżet
- finanse w drużynach

3. Organizacja
- wzory dokumentów (rozkazy, prookoły ze spotkań komendy)
- analiza przekazywanej dokumentacji do komendy choragwi

4. Sprawy bieżące

Komendant choragwi
hm. Andrzej BajkowskiPatrz także: