Spotkanie z Drużyną Sztandarową Chorągwi

W dniu dzisiejszym, w Lipsku i Nowym Dworze odbyły się uroczyste zbiórki.
W zbiórkach brali udział: Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Komendant Chorągwi Białostockiej, Przewodnicząca Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, Dyrektorzy szkół, harcerki, harcerze i młodzież szkolna.

 

Drużynowym wręczone zostały Listy Gratulacyjne za pracę na rzecz środowiska lokalnego. Komendant Chorągwi wraz z Przewodnicząca Chorągwianej Komisji Rewizyjnej wyróżnili okolicznościowymi Aktami, Dyrektor NBP w Białymstoku obdarował srebrnymi egzemplarzami monet: 4 NDHSG "Złote Lwy" i 6 LDHSG "Żubry".
Meldunki, piosenki harcerskie, wspomnienia towarzyszyły wszystkim zebranym.
Pani Kurator mgr Wiesława Ćwiklińska wysoko oceniła pracę środowisk harcerskich na rzecz dzieci i młodzieży.

W tym roku przypada okrągła rocznica, dziesiąta, powstania obu drużyn.
Dziękujemy Druhnom i Druhom: Elżbiecie, Bożenie, Januszowi, Leszkowi za wielki wkład w rozwój drużyn!


Redakcja serwisu


Galeria:

Patrz także: