BLASK 2014

ZHP Chorągiew Białostocka zaprasza na kolejny BLASK, w tym roku odbędzie się ona w bazie harcerskiej w Borkach.

 

Odbędą się następujące formy:
- kurs przewodnikowski 30 czerwca - 7 lipca
- kurs przewodnikowski dla dorosłych 30 czerwca - 7 lipca
- kurs drużynowych: zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych 7 - 11 lipca

Składkę zadaniową należy opłacić do dnia 31 maja br. (Konto ZHP Chorągwi Białostockiej: 98 1500 1344 1213 4000 7514 0000):

- kursy przewodnikowskie: 280 zł
- kursy drużynowych: 170 zł

Warunki uczestnictwa:
- kurs przewodnikowski - rocznikowo 16 lat, złożone przyrzeczenie harcerskie
- kurs przewodnikowksi dla dorosłych - dorośli pragnący podjąć pracę na rzecz ZHP
- kurs drużynowych - stopień przewodnika lub ukończony kurs przewodnikowski

Jeśli będą wolne miejsca na kurs mogą zostać przyjęte osoby, które nie spełniają powyższych warunków - ale tylko jako wolni słuchacze (dyplom uczestnictwa).


Zgłoszenia 5 czerwca 2014 r.:
- ankieta uczestnika - elektronicznie na adres blask2006@o2.pl oraz oryginał do Komendy Chorągwi Białostockiej (Białystok 15-042, ul. Płacowa 3/1)
- karta uczestnika na adres chorągwi

Redakcja serwisuPliki do ściągnięcia:

Patrz także: