Posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich

Przed wakacjami odbędą się posiedzenia Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w dniach 5 maja, 2 czerwca i 7 lipca o godzinie 16:00.

Przypominamy, że wymaganą dokumentację należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: ksi@bialostocka.zhp.pl na 7 dni przed terminem zbiórki KSI oraz w wersji papierowej w sekretariacie Komendy Chorągwi na 3 dni przed terminem zbiórki KSI – w dwóch egzemplarzach.
Na posiedzeniu komisji obecność opiekuna jest obowiązkowa.

Komisja Stopni Instruktorskich

 Patrz także: