Apel Pamięci o błogosławionym Janie Pawle II

W dniu 2 kwietnia, w rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, oddaliśmy hołd pamięci Ojcu Świętemu przy Białostockiej Katedrze.

 

Przybyły dzieci i młodzież, mieszkańcy miasta oraz harcerze z Hufca ZHP w Białymstoku. Wspólnie wszyscy odśpiewali hymn państwowy a także Barkę. Podczas całej uroczystości czuwała warta harcerska a wraz z nią chorągiew reprezentował poczet harcerski ze Sztandarem Chorągwi. Wśród reprezentacji harcerskiej był Komendant Chorągwi, Komendantka Hufca ZHP w Białymstoku. Zgodnie już z tradycją, pod pomnikiem upamiętniającym naszego Wielkiego Rodaka, złożone zostały żółte tulipany. Harcerze wprowadzili wszystkich w atmosferę zadumy, czytając mieszkańcom miasta wiersze o Janie Pawle II.

Dziękujemy wszystkim za obecność, wspólną modlitwę i oddany hołd.

Redakcja serwisu


Galeria:Patrz także: