Wiosenne prace nad bazami rozpoczęte !

Wzorem lat ubiegłych na początku sezonu Komenda Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim rozpoczęła remonty na bazach. W tym roku prace rozpoczęto od gruntowego remontu łaźni w Rydzewie.

 

Dzięki firmie UNIBEP (Patrona Bazy w Rydzewie), oraz panu Prezesowi Janowi Mikołuszko, wkrótce w bazie w Rydzewie będą przepiękne, nowoczesne łaźnie.
Sukcesywnie wymieniana będzie stolarka okienna i drzwiowa w budynku kuchni.
Wszystkich chętnych do pomocy przy pracach remontowych serdecznie zapraszamy. Prace w Rydzewie trwają już od tygodnia, a kończą się przed sezonem letnim. Na bazie przez cały okres remontów są instruktorzy, w związku z czym każdy kto chce pomóc, może dołączyć w chwili dogodnej sobie.
Wszystkim, którzy podjęli się prac remontowych oraz tym wspierającym swoją pomocną ręką serdecznie dziękujemy. Zachęcamy wszystkie hufce do przyjrzenia się bazom, które są pod ich opieką i zaplanowania prac remontowo-porządkowych.

Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Andrzej Bajkowski


Galeria:Patrz także: