Uwaga! Najnowszy komunikat dotyczący Wyprawy Monte Cassino 2014!

Informujemy uczestników Wyprawy Monte Cassino 2014 stanowiących delegację ZHP Chorągwi Białostockiej, iż w dniu 4 kwietnia 2014 r. (piątek),o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne w Komendzie Chorągwi.

 

Planowany czas zbiórki to 1 h a obecność na nim jest obowiązkowa.

Przekazane zostaną zagadnienia ustalone na naradzie w Głównej Kwaterze (między innymi: program, przejazdy, wyżywienie, umundurowanie, wyprawka).

Na spotkanie każdy uczestnik, zastępowy oraz członek reprezentacji chorągwi musi przynieść:

- Jeszcze raz uzupełnioną kartę uczestnika. Karta powinna być wydrukowana w sposób dwustronny (tak aby karta zajmowała tylko JEDNĄ kartkę). Wypełniając ją zwróćcie uwagę, aby w podawanych przez Was adresach znalazło się miasto i kod pocztowy. Karta może być wypełniona ręcznie lub komputerowo. Przypominamy, iż karty należy PODPISAĆ OSOBIŚCIE lub w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny, rodzic.

- Kartę członkowską ZHP

Zgodnie z zaleceniami Głównej Kwatery ZHP dotyczącymi bezpieczeństwa wyjazdu dobrą praktyką jest wyrobienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego). Wyrobienie tej karty jest bezpłatne. Można ją wyrobić osobiście lub grupowo. W związku z tym osoby, które są zainteresowane wyrobieniem grupowym proszę o przyniesienie na spotkanie uzupełnionego wniosku i upoważnienia (oba w załącznikach do pobrania). W przypadku studentów lub osób powyżej 18 lat uczących się w szkołach, wymagane dodatkowo jest ksero legitymacji (przypominam o przedłużeniu ważności legitymacji na kolejny semestr). Posiadanie karty będzie sprawdzane na kolejnym spotkaniu, dlatego zachęcamy do wyrobienia grupowego.


Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Andrzej Bajkowski

Koordynator autokaru Wyprawy
phm. Maciej SzczęsnyPliki do ściągnięcia:

Patrz także: