Ogłoszenie - Zbiórki publiczne ZHP Chorągwi Białostockiej w 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1 informuje, że na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20.03.2013 r. nr ORN-II.5311.7.2013 w okresie od 15.04.2013 do 31.12.2013 na terenie miasta Białegostoku była prowadzona zbiórka publiczna.

 

Jej celem były: zakup sprzętu i wyposażenia harcerskiego, umundurowania oraz sztandarów i proporców, dofinansowanie form letniego i zimowego wypoczynku, organizacji imprez harcerskich, remont i utrzymanie harcówek.

Kwota zebrana łącznie to 78424,25 zł

Wydatki:

Na dofinansowanie akcji letniego i zimowego wypoczynku przeznaczono kwotę 44709,74 zł
Na dofinansowanie imprez harcerskich (zloty, złazy, biwaki i rajdy)
przeznaczono kwotę 2900,78 zł
Na dofinansowanie i utrzymanie harcówek i schronów wydano kwotę 2386,38 zł
Na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenie harcerskiego przeznaczono kwotę 12183,70 zł
Na dofinansowanie zakupu umundurowania przeznaczono kwotę 16243,65 zł.


Serdecznie dziękujemy darczyńcom za hojność i okazane wsparcie!

Redakcja serwisuPliki do ściągnięcia:

Patrz także: