Harcerskim prawom... - wiernym zawsze być!2

W dniu 29 października 2013 r., o godzinie 13:00 (wtorek), na cmentarzu farnym w Białymstoku harcerze, harcerki, instruktorzy i seniorzy harcerscy oddadzą hołd pamięci tym wszystkim, którzy odeszli na wieczną wartę.

 

"Kiedy myślimy z wdzięcznością o zmarłych, dziękujemy Bogu, że przez tych, co odeszli, tyle nieraz otrzymaliśmy dobrego."


ks. Jan TwardowskiZbiórka patroli harcerskich przy bramie wejściowej - głównej na cmentarzu Farnym.
Udamy się ze wspólnotą harcerską na groby naszych zasłużonych druhów i druhen, którzy spoczywają na białostockim cmentarzu. To właśnie oni tworzyli zręby harcerstwa na terenie naszej chorągwi. Zapalimy znicze, ustawimy warty harcerskie, odśpiewamy modlitwę, opowiedziana będzie również krótka gawęda i wspomnienie o instruktorach i harcerzach.

Nie przechodźmy obojętnie obok opuszczonych grobów żołnierzy AK, żołnierzy walczących podczas I i II wojny światowej oraz tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę.

Druhny i Druhowie!
Zapraszamy na wspólne odwiedzenie grobów i oddanie hołdu pamięci.
To nasz harcerski obowiązek, nasza tradycja i nasza służba.


hm. Andrzej Bajkowski
Komendant Chorągwi Białostockiej

hm. Agata Pietryszyk
Komendantka Hufca w BiałymstokuPatrz także: