Wiadomość ZHP Chorągwi Białostockiej 3/94/2013

Komunikat nr 1 z okazji 100-lecia harcerstwa na Białostocczyźnie.

Zobowiązuję Komendy Hufców do przygotowania, na uroczystości związane ze Zlotem i wręczeniem sztandaru, w kwestiach:

1. Drużyny Reprezentacyjnej - Sztandarowej ze sztandarem hufca (proszę dokonać sprawdzenia umundurowania oraz jakości sztandaru).

2. Wytypowanie po jednej harcerce czy harcerzu do złożenia przyrzeczenia harcerskiego na nowy sztandar Chorągwi w dniu 8 września 2013 r., przyrzeczenie odbędzie się w Auli Wielkiej Pałacu Branickich.

3. Wytypowanie po dwie harcerki bądź dwóch harcerzy do zapalenia zniczy pamięci w dniu 8 września br. w miejscach pamięci związanych z harcerstwem. Znicze przygotowane będą przez komendę Chorągwi.

4. Do wszystkich hufców rozesłane zostaną zaproszenia na uroczystość z okazji 100-lecia harcerstwa białostockiego.

5. Zobowiązuję Komendantki i Komendantów hufców do dostarczenia zaproszeń środowiskom harcerskim i instruktorom.

6. Ramowy program obchodów:

7 września, 2013 r. (sobota)

godz. 10.00-22.00

- Blok programowy środowisk harcerskich.

8 września, 2013 r. (niedziela)

godz. 11.00

- Uroczysta msza święta w Katedrze Białostockiej podczas której poświęcony zostanie sztandar i przekazane wotum w postaci krzyża harcerskiego.
Homilię wygłosi J.E. Biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz.

godz. 12.30 - 13.00

- Harcerski poczęstunek.

godz. 14.00

- Zbiórka harcerska w Auli Wielkiej Pałacu Branickich. Przekazanie sztandaru, odczytanie aktu powołującego Druha Ryszarda Kaczorowskiego na patrona ZHP Chorągwi Białostockiej, wbicie gwoździ pamiątkowych do sztandaru, montaż słowno - muzyczny, przyrzeczenie harcerskie, wystąpienie gości, wręczenie wyróżnień Polskiego Harcerza.

7. Wszystkie informacje dotyczące Jubileuszu i spraw organizacyjnych z nim związanych będą przekazywane w poszczególnych Komunikatach.

Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Andrzej Bajkowski


Patrz także: