XXI Przegląd Twórczości Artystycznej Drużyn Nieprzetarteg Szlaku "Splećmy Radosny Krąg"

29 marca 2006r. w godzinach 9.00 - 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku spotkało sie 10 Drużyn Nieprzetartego Szlaku z 4 hufców Białostockiej Choragwi.

 

29 marca 2006r. w godzinach 9.00 - 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku spotkało sie 10 Drużyn Nieprzetartego Szlaku z 4 hufców Białostockiej Choragwi (Hufiec ZHP w Białymstoku, Hufiec ZHP w Bielsku Podlaskim, Hufiec ZHP w Sokółce, Hufiec ZHP Ziemi Łomżyńskiej) by zaprezentować swe umiejętności. Przegląd przygotowany został przez Referat Nieprzetartego Szlaku Białostockiej Chorągwi ZHP przy współpracy z Komendą Białostockiej Choragwi i Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku.
Drużyny prezentowały małe formy teatralne, piosenki, montaże słowno-muzyczne, tańce oraz wiersze. Dodatkowo odbyła się również wystawa prac plastycznych pt. "Splećmy radosny krąg", przygotowanych przez harcerzy z drużyn NS.
W Przglądzie uczestniczyły nastepujące drużyny:
- 139 BDH im. Marii Grzegorzewskiej z ZS nr 11 w Białymstoku
- 140 GZ "Krasonoludkowy Ród" z ZS nr 11 w Białymstoku
- 137 BDH-Z "Zielone Ludki" z ZS nr 12 w Białymstoku
- 144 BDH-Z "Leśne Bractwo" ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Białymstoku
- 10 DH-Z "Leśne Ludki" z Zespołu Szkół specjalnych w Hajnówce
- 9 DSH "Tropiciele" z ZS Specjalnych w Bielsku Podlaskim
- 2 DH "Traperski" ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce
- 136 BDH "Tęcza" z ZS nr 13 w Białymstoku
- 111 BDH-Z "Leśna Gromada" z Pogotowia opiekuńczego w Białymstoku
- 67 DH im. Janusza Korczaka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Długoborzu
- 161 BDH-Z "Promyki Słońca" z ZS nr 14 w Białymstoku
- 131 "Dzieci Słońca" z ZS nr 14 w Białymstoku

Ogółem podczas Przeglądu spotkało sie około 120 harcerek i harcerzy oraz zaproszeni goście:
- Pani Łucja Orzechowska - Urząd Miejski, Wydział Edukacji
- Pani Marta Wiesławska - Urząd Miejski, Wydział Kultury
- Pani Jolanta Hryniewicka - Związel Sybiraków
oraz mass-media Kurier Porany, TVP Oddział w Białymstoku, Podlaska Telewizja PTV.

W sprawnym przebiegu Przeglądu pomogli również:
- dh. Angelika Witkowska - 29 BDH
- dh. Justyna Piotrowska - 29 BDH
- dh. Paulina Kotowicz- 58 BDH
- dh Emil Kotowicz - 58 BDH
za pomoc serdecznie dziękujemy.


Patrz także: