Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP 2/31/2006

Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP

Komenda Białostockiej Chorągwi, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 950 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, e-mail: bialostockach@bialostocka.zhp.pl

nr 02/31/2006 02 lutego 2006r

1) SZKOLENIA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komenda Białostockiej Chorągwi informuje iż Towarzystwo Naukowe Organizacji i kierownictwa Oddział w Białymstoku z przyjemnością zawiadamia iż od lutego 2005r. pełni rolę REGIONALNEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Celem działalności jest profesjonalne przygotowanie instytucji, które mogą aplikować o środki z EFS do jak najlepszego ich wykorzystania. Dotacje płynące z Europejskiego Funduszu Społecznego, odpowiednio wykorzystane, - w znaczący sposób wpłynąć mogą na rozwój zasobów ludzkich naszego województwa - na podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych, zwiększenie umiejętności pracowników administracji i przedsiębiorstw, poprawę jakości pracy.
W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium poświęconych tematyce Europejskiego Funduszu Społecznego Osobom, które po raz pierwszy mają okazję zetknąć się z tematyką ES polecamy udział w cyklu szkoleń obejmujących 4 moduły tematyczne, które, pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu pozyskiwania środków z funduszu strukturalnego Unii Europejskiej.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Informujemy również, że jest możliwość odbycia szkoleń na terenie miejscowości, w których znajdują się hufce.(szkolenia będą przeprowadzane w dniach roboczych). Listę chętnych prosimy przekazać drogą telefoniczną bądź e-mailową do Komendy Białostockiej Chorągwi (maksymalnie 15 osób), w celu określenia dokładnych miejsc i terminów szkolenia. W załączeniu przesyłam program pierwszego spotkania obejmujący tematykę „podstawy finansowania strukturalnego i działań EFS”

Konsultacje w zakresie szkoleń prowadzi koordynator zespołu pozyskiwania środków przy Komendzie Białostockiej Chorągwi ZHP –Agnieszka Bielska.

HM. SŁAWOMIR JASIŃSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

2) SZKOLENIA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ – BIAŁYSTOK 9-10 LUTY
Informujemy, iż szkolenie będzie się odbywało od godziny 9 00 do 15 00 w „Santanie” przy ulicy Baranowickiej 55 w Białymstoku. Program szkolenia obejmuje siedem zagadnień:
1. Potencjalne źródła finansowania działań
2. Logika projektowa
3. Planowanie projektu
4. Zarządzanie zadaniami i czasem w projekcie
5. Określanie efektów projektu
6. Konstruowanie budżetu
7. Elementy systemu monitorowania i ewaluacji projektu


W załączeniu dołączamy listę osób biorących udział w szkoleniu.

W razie jakichkolwiek zmian prosimy o natychmiastową informację.

HM. SŁAWOMIR JASIŃSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

3) ZMIANA NUMERU TELEFONU W HUFCU ZHP W GRAJEWIE
Informujemy, że zmienił się numer telefonu Hufca ZHP w Grajewie - aktualny to: (086) 261-11-73
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA

4) PRZYGOTOWANIE LISTY Z PODZIĘKOWANIAMI NA DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
Prosimy o przygotowanie listy osób (maks 8 osób), którym komendy hufców chciałyby wręczyć listy z podziękowaniami od Komendanta Chorągwi na Dzień Myśli Braterskiej. Listy osób należy przekazać do Komendy Chorągwi (telefonicznie bądź droga elektroniczną) do14 lutego 2006 r.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

5) UCHWAŁA NR 6/XXXIII RADY NACZELNEJ ZHP Z DNIA 29 STYCZNIA 2006 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 67/XXXII RADY NACZELNEJ ZHP Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2004 R. W SPRAWIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Przekazujemy uchwałę wprowadzająca zmiany dotyczące opłacania składek członkowskich. Uchwała w załączeniu.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

6) UCHWAŁA NR 4/XXXIII RADY NACZELNEJ ZHP Z DNIA 28 STYCZNIA 2006 R. W SPRAWIE ORDYNACJI WYBORCZEJ ZHP ORAZ UCHWAŁA NR 5/XXXIII RADY NACZELNEJ ZHP Z DNIA 28 STYCZNIA 2006 R. W SPRAWIE LICZBY DELEGATÓW WYBIERANYCH W HUFCACH NA ZJAZDY CHORĄGWI.

Przekazujemy powyższe uchwały. Polecamy zapoznać się z powyższymi dokumentami w związku z przygotowaniami do zjazdów sprawozdawczych oraz zbiórek wyborczych. Szczegółowe informacje dotyczące przydziału mandatów w kolejnych wiadomościach.
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWIPatrz także: