Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP 4/33/2006

Komenda Białostockiej Chorągwi, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 950 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl

23 marca 2006 r.
nr 04/33/2006


HARCERSKA BIAŁA SŁUŻBA 2006

Druhny i Druhowie!

Wzywam Was do podjęcia Białej Służby na trasie pielgrzymki papieża Benedykta XVI.
Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego zawsze pełnili w trakcie pielgrzymek papieskich służbę medyczną, informacyjną i porządkową. Biała Służba 2006 jest okazją do kontynuacji tej tradycji.

Niech majowa pielgrzymka obecnego Ojca Świętego, którą poświęca On pamięci swego poprzednika będzie dla nas okazją do refleksji nad nauką Jana Pawła II oraz do bliższego poznania nauki Benedykta XVI.

Harcerstwo jest ruchem, który realizuje ideały służby Bogu przez służbę ludziom. Pokażmy społeczeństwu, że tak jest. Uczmy się jak budować świat pokojowych relacji, jak być otwartym, jak świadczyć o prawdzie, o tym, co jest dobre i piękne.

Zachęcam do korzystania z propozycji programowych chorągwi i Głównej Kwatery, które pomogą zuchom, harcerkom i harcerzom oraz instruktorom przygotować się do obchodów uroczystości majowych oraz do rzetelnego, profesjonalnego podejmowania zadań Białej Służby.


Czuwaj !

hm. Teresa Hernik
Naczelnik ZHP


Biała Służba to akcja organizowana przez harcerzy podczas każdej wizyty papieża w Polsce od czasu pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Biorą w niej udział służby medyczne i porządkowo-informacyjne. Tegoroczna wizyta jest pierwszą pielgrzymką Benedykta XVI do ojczyzny jego poprzednika. Podczas wizyty w Polsce w dniach 25-28 maja 2006 papież Benedykt XVI odwiedzi Warszawę, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Oświęcim.

Oto plan wizyty Ojca Świętego na terenie Chorągwi Krakowskiej ZHP, gdzie jako reprezentacja Białostockiej Chorągwi będziemy pełnić służbę:

27 maja - Kraków – Błonie godz.18.30 wieczorne spotkanie z młodzieżą sanktuarium w Łagiewnikach.
Służby medyczna, informacyjna, porządkowa
Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska Służba porządkowa, medyczna
28 maja - Kraków Błonie Msza św. godz.9.30 - Służba porządkowa medyczna

Termin wyjazdu z Białegostoku 26-28 maja 2006 r.

Osobom, które podejmą służbę zapewniamy:

-Bezpłatny nocleg w jednej z krakowskich szkół (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
-Herbatę w miejscu noclegu, wodę w trakcie pełnienia służby
-Podstawowe wyposażenie jednej apteczki na patrol (służba medyczna)


Harcerze pracować będą w służbach:
 porządkowej
 medycznej (w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby posiadające minimum Brązową Odznakę Ratownika Medycznego ZHP lub równorzędne uprawnienia).

W obu przypadkach wymagany wiek minimalny 16 lat (rocznik 1990).

Do 30 marca 2006r. do godz. 20.00 (termin ostateczny) prosimy o przesłanie do Komendy Chorągwi następujących danych chętnych osób do pełnienia służby:
 imię i nazwisko
 PESEL
 imię ojca
 miejscowość zamieszkania
 hufiec
 rodzaj wybieranej służby

Powyższe dane można przekazywać telefonicznie (0857323-900), osobiście w Komendzie Chorągwi, bądź e-mailem (biuro@bialostocka.zhp.pl). Nie zgłoszenie się do wyznaczonego terminu oznacza niezakwalifikowanie się do Białej Służby.

Orientacyjny koszt uczestnictwa w Białej Służbie to maksymalnie 60 zł (w tym: przejazd pociągiem, ubezpieczenie) przy wyjeździe z Białegostoku.

Planowany jest również udział harcerzy w spotkaniach z Ojcem Świętym, na zasadzie uczestnictwa w sektorach harcerskich. O powyższej formie szerzej poinformujemy wkrótce.


HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWIPatrz także: