Projekt strategii rozwoju ZHP do roku 2009 - przyjęty do dyskusji ogólnozwiazkowej przez RN ZHP

Strategia rozwoju
Związku Harcerstwa Polskiego do roku 2009

– projekt –


SPIS TREŚCI STRONA
Skąd zapisy projektu nowej strategii?
Kilka wskazówek – jak poruszać się po dokumencie?
Krótko o zespole ds. strategii…
Strategia rozwoju ZHP do 2009 r.
Misja
Wizja Związku Harcerstwa Polskiego w roku 2010
Cele i zmiany w obszarach strategicznych:
program
praca z kadrą
zarządzanie
finanse
wizerunek 15
rozwój liczebny 17
Uwagi 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Patrz także: