Ogłoszenie - Zbiórki publiczne ZHP Chorągwi Białostockiej w 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1 informuje, że na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20.01.2011 r. nr ORN-IV.5311.4.2011 w okresie od 20.01.2011 do 31.12.2011 na terenie miasta Białegostoku była prowadzona zbiórka publiczna.

Jej celem były: zakup sprzętu obozowego, umundurowania i sztandarów, dofinansowanie form letniego i zimowego wypoczynku, organizacji imprez harcerskich, remont i utrzymanie harcówek.

Kwota zebrana łącznie to 10279,10 zł
Koszty przeprowadzenia zbiórki zostały poniesione w wysokości 237,09 zł
Cała kwota zbiórki 10279,10 zł została w całości przeznaczona na realizację celów zbiórki, w tym: dofinansowanie wypoczynku zimowego kwota 4117,69 zł, dofinansowanie wypoczynku letniego kwota 5051,52 zł, dofinansowanie wydatków na organizację imprez harcerskich: 518,20 zł, utrzymanie harcówek: 591,69

Serdecznie dziękujemy darczyńcom za hojność i okazane wsparcie!

Redakcja serwisuPatrz także: