1 procent dla ZHP

W roku 2004 Związek Harcerstwa Polskiego stał się organizacją pożytku publicznego, co pozwala nam na szersze możliwości pozyskiwania funduszy na naszą działalność.

 

Do roku 2004 100% Państwa podatku dochodowego wpłacali Państwo do Urzędu Skarbowego. Od 2004 r mogą Państwo oddać mu tylko 99%. Natomiast 1% można przekazać właśnie na organizacje pożytku publicznego.

Związek Harcerstwa Polskiego jest właśnie taką organizacją, a dodatkowo: posiada blisko 100-letnią tradycję, jest największym stowarzyszeniem wychowawcze w Polsce, jest strażnikiem tradycyjnych wartości, a przede wszystkim jest organizacją godną zaufania, wielokrotnie nagradzaną za swoją działalność.

Komenda Chorągwi Białostockiej dąży poprzez nasze działania do godnego reprezentowania organizacji do której należymy. Dlatego też zwracamy się do Państwa o wsparcie w ten właśnie sposób – przekazując 1% podatku dochodowego.

Poniżej zamieszczamy konkretne porady, wskazówki jak należy to uczynić, dodatkowo informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące wpłaty 1 % znajdą Państwo na stronie internetowej www.1procent.pl oraz pod numerem infolinii 0801 800 114.

Kto może przekazać 1% podatku dla Związku Harcerstwa Polskiego – Komendę Białostockiej Chorągwi?

- osoba fizyczna rozliczająca się samodzielnie lub z małżonkiem (niezależnie od kwoty podatku i rozliczeń z Urzędem Skarbowym – nadpłata, zwrot)

- warunkiem przekazania podatku jest jego wystąpienie, tzn. jeżeli podatnik zarobił w ciągu roku mniej niż kwota wolna od opodatkowania to nie może przekazać 1%, mimo że otrzyma zwrot zaliczki z Urzędu Skarbowego

Rozliczając się w tym roku z podatku dochodowego za rok 2008, możemy zmniejszyć go o 1%. To jedyny taki przypadek, gdy wpłaty dokonane w jednym roku uprawniają do ulgi w innym.

Jak to zrobić?

• podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
• w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 119 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;
• podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 119 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38);
• podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego;
• wpłaty 1% będą wpływać na konta organizacji w lipcu lub sierpniu.



Patrz także: