Spis Harcerski

Juz wszystkie Hufce odebrały samodzielnie, bądź otrzymały pocztą ankiety spisowe. Wypełnić i odesłać do Komendy Chorągwi należy je do końca stycznia - termin nieprzekraczalny.

 

Przypominamy, iż w tym roku ankieta KADRA ma zostać wypełniona przez wszytskich instruktorów, członków zwyczajnych pełniących funkcje statutowe (czyli np. drużynowych nie będących instruktorami), seniorów i staszyznę (czyli członków ZHP, którzy ukończyli 26 r.ż., nie są instruktorami i nie pełnią funkcji statutowych).

Prosimy o dopilnowanie by wszyscy wypełnili w hufcach ankiety oraz by wpisane zostały numery PESEL.Patrz także: