Zbiórka komendantów hufców

Zapraszam na zbiórkę komendantów hufców, która odbędzie się 27 stycznia o godzinie 12:00 w sali kominkowej komendy chorągwi.

 

Program zbiórki:
- najbliższe inicjatywy programowe i program chorągwi
- finanse - składki członkowskie
- kształcenie w hufcu i chorągwi
- Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich - współpraca z hufcowymi KSI
- wzajemne relacje pomiędzy hufcami a chorągwią (dokumentacja, rozkazy, protokoły ze zbiórek komend)
- sprawy bieżące

Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Andrzej BajkowskiPatrz także: