niezwyczajni.zhp.pl - głosujemy na druha phm. Piotra Popławskiego

Druhny i Druhowie w konkursie ogłoszonym przez Główną Kwaterę ZHP nominowany został instruktor naszej chorągwi druh phm. Piotr Popławski - jego pozycja w konkursie jest teraz w naszych rękach - głosujmy!

 

Zachęcam każdego zucha, harcerza, harcerza starszego, wędrownika, instruktora, seniora naszej chorągwi oraz harcerskiego sojusznika by oddał głos na druha Piotra.

niezwyczajni.zhp.pl, zakładka głosowanie - kategoria zielony bilet.

phm. Piotr Popławski to instruktor z charyzmą, kreatywny, gotów do pełnienia służby, autorytet – katalog zalet można by jeszcze długo rozwijać. W środowisku instruktorskim Hufca ZHP Białystok jest postrzegany jako instruktor, będący dla wszystkich przykładem. Czteroletnia służba na funkcji drużynowego jednej z najmocniejszych drużyn hufca doskonale ukazała siłę jego umiejętności. Między innymi dzięki poczynaniom druha Piotra, jego środowisko - 33 Białostocka Drużyna Harcerska „Jagiellonowie” - rozwinęła się i stała się częścią szczepu stworzonego na bazie tej drużyny. Zaangażowanie druha Piotra widoczne jest na szczeblu hufca, chorągwi, a także na poziomie centralnym. Nowo utworzona drużyna starszoharcerska przystąpiła do zdobywania Odznaki Grunwaldzkiej, wzięła udział w Zlocie i Rajdzie Grunwaldzkim, zajmując na jednej z tras czołowe miejsce. Druh Piotr współpracuje ze Wspólnotą Drużyn Grunwaldzkich, pełnił funkcję komendanta jednej z tras rajdu w 2011 r. oraz podjął się pracy nad programem Zlotu Grunwaldzkiego w 2012 r.. Dodatkowo od listopada 2011 roku pełni funkcję szefa biura ZHP Chorągwi Białostockiej.


Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Andrzej Bajkowski


Galeria:
phm. Piotr PopławskiPatrz także: