Spotkanie opłatkowe w Drohiczynie

W sobotę, 14 stycznia zuchy, harcerze oraz instruktorzy z Hufca ZHP Bielsk Podlaski wraz z Komendantem Chorągwi hm. Andrzejem Bajkowskim, wzięli udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Dydycza.

 

Spotkanie rozpoczęło się od mszy świętej, odprawionej przez Biskupa wspólnie z kapelanami harcerskimi – ks. hm. Piotrem Jurczakiem i ks. hm. Zbigniewem Niemyjskim.
Obecny na spotkaniu Komendant Chorągwi Białostockiej hm. Andrzej Bajkowski wręczył Biskupowi Antoniemu Dydyczowi złotą odznakę „Za zasługi dla ZHP na Białostocczyźnie”.
Po mszy świętej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przed którym nie zabrakło życzeń przy łamaniu się opłatkiem oraz śpiewania wspólnych kolęd przy akompaniamencie akordeonu druha pwd. Mieczysława Korzeniewskiego z Brańska.
Po poczęstunku zebrani obejrzeli wspaniałe eksponaty w muzeum diecezjalnym w Drohiczynie.

Grupa harcerska liczyła ok. 80 osób. Wyjazd odbył się dwoma autokarami, w których przez całą podróż rozbrzmiewały kolędy przy akompaniamencie akordeonu śpiewane głównie przez Instruktorski Krąg Seniorów. W wyjeździe uczestniczyły drużyny z Bielska Podlaskiego, Narwi, Brańska, Holonek, Glinnika i Orli.

Redakcja serwisu


Galeria:

Patrz także: