Życzenia świąteczno-noworoczne

W ostatnim czasie do Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej napłynęły życzenia od drużyn, hufców, chorągwi, Głównej Kwatery, przyjaciół harcerstwa, władz kościelnych, wojewódzkich i miejskich, służb mundurowych.

 

Życzenia nadesłali:

Metropolita Białostocki Abp Edward Ozorowski
Biskup Drohiczyński Antoni P. Dydycz
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Wojewoda Podlaski i Wicewojewoda Podlaski
Prezydent Miasta Białegostoku oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Burmistrz Miasta Supraśl
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski
Podlaskie Kuratorium Oświaty
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Podlaski Oddział Straży Granicznej
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku
Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych w Białymstoku
Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku
Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Białymstoku
NSZZ Solidarność Region Podlaski
Rodzina Katyńska
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Muzeum Wojska w Białymstoku
Związek Sybiraków Zarząd Oddziału w Białymstoku
Podlaski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin
Koło Byłych Żołnierzy 42 Pułku Piechoty
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku
Zespół Szkół nr 15 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku
Naczelnik ZHP
Przewodniczący ZHP
Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP
Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP
Komenda Chorągwi Lubuskiej ZHP
Komenda Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP
Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP
Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP
Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
Komenda Hufca Sokółka
Komenda Hufca Białystok
Komenda Hufca Augustów
Komenda Hufca Bielsk Podlaski
Drukarnia Biały Kruk
Białystok Online
PPHU MIRAN
UNIQA
Open Education Group Białystok
Składnica Harcerska "4 Żywioły"

Wszystkim nadsyłającym serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego w Nowym, 2012 roku.

Komenda ZHP Chorągwi BiałostockiejPatrz także: