V Marszu Nadziei

Stowarzyszenie do Walki z Rakiem wraz z : Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku , Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Klubem AMAZONKI w Białymstoku oraz Rajdem Polski Kobiet – Fundacja Teraz Kobiety po raz kolejny podjęło inicjatywę zorganizowania wielkiego Marszu Nadziei pod hasłem : RAK TO NIE WYROK.. Marsz ten organizowany jest nie tylko z myślą o osobach dotkniętych chorobą nowotworową, ale także o osobach zdrowych, którym chcemy przypomnieć o konieczności badań profilaktycznych i zdrowym stylu życia.

Planowany na 16 października 2011 r. na godz. 12 00 Marsz Nadziei ma za zadanie podniesienie takiej świadomości oraz pokazanie, że wcześnie wykryty nowotwór jest uleczalny.

Marsz Nadziei wyruszy z Placu Miejskiego przy Ratuszu i przejdzie ulicami pod siedzibę Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, gdzie zakończy się akcją edukacyjno-profilaktyczną. Lekarze oraz psycholog onkolog będą odpowiadać na pytania mieszkańców, będzie można bezpłatnie przeprowadzić pomiar ciśnienia krwi, badania: spirometryczne , poziomu cholesterolu i glukozy we krwi , mammografię oraz otrzymać skierowanie na bezpłatne badanie USG piersi.

Zamiarem organizatorów jest zwrócenie uwagi szerokiego grona mieszkańców Białegostoku okolic, lokalnych władz , parlamentarzystów, dziennikarzy na potrzebę wykonywania badań profilaktycznych i problem stale rosnącej liczby zachorowań na nowotwory złośliwe.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w V Marszu Nadziei.Z wyrazami szacunku i poważania

Przewodnicząca Stowarzyszenia

Lek. med. Mirosława DemskaPatrz także: