Szkolenie "Przygody Innego"

F U N D A C J A E D U K A C J I I T W Ó R C Z O Ś C I

ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok, tel. 85 7424090, e-mail: biuro@mentoring.pl, www.mentoring.pl
Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie (6 godz. szkoleniowych) pt. „Przygody Innego” – bajki w edukacji międzykulturowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie dotyczy istoty i praktycznych aspektów realizacji Programu Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego”. Skierowane jest do nauczycieli i edukatorów zainteresowanych realizacją niniejszego programu w swoich miejscach pracy. Szkolenie poprowadzą: mgr Anna Młynarczuk-Sokołowska (Wydz. Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku) i dr Katarzyna Szostak-Król (Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku), które problematyką edukacji międzykulturowej zajmują się od długiego czasu, zarówno naukowo, jak i praktycznie (m.in. realizując projekty edukacyjne, redagując książki metodyczne). Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego” jest programem edukacyjnym rekomendowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku do realizacji w podlaskich szkołach. Głównym celem i zadaniem programu jest kształtowanie wrażliwości na odmienność, która umożliwia radzenie sobie w interakcjach z Obcymi/Innymi różniącymi się od nas w wielu zakresach (biologicznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym) oraz nawiązywanie z nimi partnerskich relacji.Udział w szkoleniu umożliwi:

· nabycie wiedzy na temat istoty i założeń programu „Przygody Innego”;

· poznanie praktycznych aspektów realizacji programu „Przygody Innego”,

· poszerzenie wiedzy z zakresu metodyki edukacji międzykulturowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (ze szczególnym uwzględnieniem pracy za pomocą bajek międzykulturowych).Terminy szkoleń:

I termin: 17.10.11 (godz. 15.00);
II termin: 24.10.11 (godz. 15.00);
III termin: 28.10.11 (godz. 15.00);
IV termin: 05.11.11 (godz. 9.00).


Miejsce: Fundacja Edukacji i Twórczości, ul. Abramowicza 1 (przy kościele Św. Rocha).Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego do dnia 13.10.11 (do pobrania na stronie Fundacji: www.mentoring.pl), na adres mailowy: biuro@mentoring.pl. W temacie prosimy wpisać: Szkolenie – Przygody Innego.

Przy kwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń!!!Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz bezpłatny egzemplarz publikacji „Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej”, rekomendowanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.Pilotaż programu „Przygody Innego” zdobył I miejsce w konkursie Wojewody Podlaskiego Inicjatywa Społeczna Roku 2010 w kategorii Edukacja i Sport.


-------------------------------------------------------------------

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Świętojańska 22/1
15-082 Białystok
tel./fax: (85) 732 82 20

e-mail: centrum@um.bialystok.pl

Patrz także: