Skład Sądu Harcerskiego

W skład Sądu Harcerskiego Chorągwi Białostockiej ZHP wchodzą:

- hm. Tomasz Kuc - przewodniczący
- ks. hm. Piotr Jurczak - z-ca przewodniczącego
- hm. Marta Zapolska - sekretarz
- hm. Jan Bońkowski - członek
- hm. Bohdan Hryniewiecki - członek
- hm. Krzysztof Jakubowski - członek
- hm. Wojciech Pietraszewski - członek
- hm. Barbara Rzepniewska - członek
- hm. Alicja Szyszkiewicz - członek