Skład Sądu Harcerskiego

W skład Sądu Harcerskiego Chorągwi Białostockiej ZHP wchodzą:


hm. Maciej FIEDORCZUK
przewodniczący

hm. Agnieszka JASIELON
wiceprzewodnicząca

hm. Tomasz KUC
wiceprzewodniczący

hm. Marta ZAPOLSKA
sekretarz

hm. Wiesław DOMAŃSKI
członek

hm. Janusz HARABURDA
członek

hm. Romuald LEWANDOWSKI
członek

hm. Zbigniew NIEMYJSKI
członek

hm. Bożena ZANIEWSKA
członek