Cud nad Wisłą

W 90 rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z okresu wojny polsko-bolszewickiej roku 1920.

 

Walki wojska polskiego z sowiecką Armią Czerwoną w sierpniu 1920 r toczyły się nad Wisłą. Ponad 100 harcerzy białostockich uczestniczyło w walkach. Pamięć o nich przypomina nam pomnik - głaz narzutowy znajdujący się obok ZHP Chorągwi Białostockiej, na którym widnieje napis całym życiem służyli Bogu i Polsce. Harcerkom i harcerzom Ziemi Białostockiej poległym za Ojczyznę w latach 1914 - 1920. W niedzielę 15 sierpnia odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia w Białostockiej Katedrze celebrowane przez Jego Ekscelencję abp. Metropolitę Białostockiego Edwarda Ozorowskiego. Następnie przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego władze wojewódzkie, samorządowe, miejskie, wojsko, kombatanci, mieszkańcy miasta spotkali się aby godnie uczcić pamięć. Po apelu pamięci, salwie honorowej zostały złożone kwiaty u stóp Marszałka Józefa Piłsudskiego. Reprezentacja harcerska z Komendantem ZHP Chorągwi Białostockiej i Komendantem Hufca ZHP w Białymstoku zapaliła znicze pamięci i oddała hołd żołnierzom poległym w 1920 roku.
Podczas uroczystości harcerze roznosili wodę. Dla spragnionych rozdali ponad 700 butelek wody.
Serdecznie dziękujemy 4 BDH, 13 BDH, 15 BDH, 41 BDH, 111 BDH za godne uczczenie rocznicy Cudu nad Wisłą oraz pomoc niesioną bliźnim.

Czuwaj!

Redakcja serwisu


Galeria:Patrz także: