„Budowanie zespołu – szkolenie dla liderów i wolontariuszy”

Serdecznie zapraszamy młodzież studencką oraz szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku do uczestnictwa w szkoleniu pt. „Budowanie zespołu – szkolenie dla liderów i wolontariuszy”, organizowanym przez Fundację „Oikonomos”. Szkolenie odbędzie się w dn. 18-19 czerwca 2010 r. w Akademii Supraskiej (początek o godz. 17.00, zakończenie następnego dnia o godz. 19.00).Tematyka szkolenia będzie poświęcona zagadnieniom związanym z budowaniem efektywnego zespołu wolontariuszy, który jest podstawą w jakiejkolwiek działalności społecznej. Celem szkolenia jest nauczenie wolontariuszy, w szczególności tych, którzy już aktywnie działają w białostockich organizacjach pozarządowych, jak pracować skutecznie w zespole, aby ich działania na rzecz osób potrzebujących miały jak najlepszy efekt, jak tworzyć taki zespół z grupy często przypadkowych osób oraz jak umiejętnie go integrować i kształtować relacje między jego członkami w oparciu o wzajemny szacunek, zaufanie i wolę współpracy. Dlatego program szkolenia będzie zawierał m.in. takie elementy jak określenie cech skutecznego zespołu, analiza ról grupowych, zapoznanie się z różnymi stylami przywództwa w zespole, zapoznanie z podstawowymi narzędziami komunikacji w zespole, asertywność, sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole, nawiązywanie więzi interpersonalnych w grupie itp.Formularz zgłoszeniowy znajduje się na www.oikonomos.pl . Zgłoszenia należy wysyłać na adres fundacja@oikonomos.plSzkolenie oraz wyżywienie i nocleg w Akademii Supraskiej są bezpłatne.Serdecznie zapraszamy!Szkolenie zostało dofinansowane przez Urząd Miasta Białegostoku.

Patrz także: