Szkoła Ekonomii Społecznej

W ramach projektu "Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" zapraszamy
podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie
socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych) do
uczestnictwa w zajęciach Szkoły Ekonomii Społecznej (SES).
Szkoła Ekonomii Społecznej to cykl sześciu trzydniowych spotkań (ogółem 144
godziny), poświęconych zagadnieniom związanym z prowadzeniem działalności w
sektorze ekonomii społecznej.
Kontakt z:
Krzysztof Leończuk
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
tel/fax. 085 732 28 46, tel. 085 6510 480
Zwycięstwa 26c lok.3
15-703 Białystok
http://www.owop.org.pl
krzysztof.leonczuk@owop.org.plPliki do ściągnięcia:

Patrz także: