Konferencja nt. „WYRÓWNYWANIa SZANS - innowacyjny, systemowy model pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie w województwie podlaskim”


Wychodząc naprzeciw potrzebom zapewnienia zadowalającej, optymalnej opieki, rehabilitacji
i edukacji dzieciom niepełnosprawnym, które nie znajdują miejsca w już istniejących placówkach Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” zaprasza na konferencję nt. „WYRÓWNYWANIE SZANS - innowacyjny, systemowy model pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie w województwie podlaskim”. Odbędzie się ona w dniu 9 czerwca 2010r. w Białymstoku w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Białegostoku - Tadeusz Truskolaski oraz Wojewoda Podlaski - Maciej Żywno.
Udział w konferencji z tematycznymi prezentacjami zapowiedzieli specjaliści z dziedziny rehabilitacji i edukacji dzieci niepełnosprawnych.
Konferencja skierowana jest do osób, które szukają najlepszych rozwiązań sprzyjających rozwojowi dziecka niepełnosprawnego z wczesnym uszkodzeniem mózgu.
W związku z powyższym mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tejże konferencji.


Z poważaniem
Anna Krakowska


W załączeniu
zaproszenie z programem konferencji.Patrz także: