Szkolenie pt. „Technologia Informacyjna i Motywacja w Partnerstwie”

Fundacja Edukacja dla Demokracji i KANA Gliwice zapraszają na szkolenie pt. „Technologia Informacyjna i Motywacja w Partnerstwie”.
Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności i wzrost motywacji do tworzenia skutecznych partnerstw z wykorzystaniem technologii informacyjnej.Szkolenie składa się z trzech etapów.

1. szkolenie e-learningowe od 1-06-2010 do 30-06-2010

2. szkolenie stacjonarne w jednym z terminów:

-- w Gliwicach (PL) w dniach 2-07-2010 do 4-07-2010

-- we Lwowie (UA) w dniach 12-07-2010 do 14-07-2010

-- we Lwowie (UA) w dniach 16-07-2010 do 18-07-2010

3. szkolenie e-learningowe od 1-08-2010 do 31-08-2010Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia w czasie szkoleń stacjonarnych oraz zwrot kosztów dojazdu do kwoty 300,00 zł.W załączeniu przesyłam m.in. szczegółowy program szkolenia.Proszę o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres kasiaj@kana.gliwice.pl do dnia 14-05-2010.Bliższych informacji udziela Witek Zawadzki witek@kana.gliwice.pl


Patrz także: