Seminarium informacyjno-dyskusyjnym dotyczącym społeczności romskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium informacyjno-dyskusyjnym dotyczącym społeczności romskiej, w ramach realizowanego projektu "Edukacja-przedsiębiorczość-wzorce postaw. Trzy filary awansu ekonomicznego i społecznego Romów w Polsce", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorami projektu są: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Centrum Kultury Romskiej w Polsce oraz Stowarzyszenie Romów w Krakowie.Celem seminarium będzie między innymi przybliżenie społeczeństwu kultury, tradycji i historii polskich Romów, promocja publikacji o Romach oraz przedstawienie polityk realizowanych na rzecz społeczności romskiej w kraju.

Tematyka spotkania obejmuje historię i kulturę Romów, dyskryminację mniejszości romskiej, a także przedsiębiorczość i aktualne problemy tej społeczności.Seminarium prowadzone będzie przez lidera romskiego oraz osobę spoza społeczności romskiej.Spotkanie odbędzie się dnia 29 kwietnia 2010 (czwartek) w godzinach 9:40 - 12:10 w sali 108A Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Pl. Uniwersytecki 1.

Z poważaniem,Łukasz Wołyniec

Instytut Socjologii

Uniwersytetu w Białymstoku

Patrz także: