Białostoccy harcerze na EuroJam 2005

Udział w wydarzeniu, które odbędzie się w Hylands Park w Chelmsford w Wielkiej Brytanii, weźmie niemal 200-osobowa reprezentacja Polski, w tym – niestety tylko – 4 osoby z Podlasia. Patronatem reprezentację Związku Harcerstwa Polskiego objęła Telewizja Polska TVP3 Regionalna, TV Polonia oraz Polskie Radio Bis, dzięki czemu zainteresowani Polacy będą otrzymywali wieści z Anglii na bieżąco oraz powstanie reportaż dokumentujący udział polskiej reprezentacji w tym wydarzeniu.

EuroJam oficjalnie rozpocznie się 30 lipca ceremonią otwarcia zlotu, która ma pokazać żywioł młodych ludzi, którzy wezmą w nim udział. W trakcie zlotu odbędzie się mnóstwo różnych zajęć – m.in. służba na rzecz społeczności lokalnej, tzw. Splash! – czyli dzień wody – przepełniony zabawami w wodzie i z wodą czy Food Festival – czyli święto europejskich smakołyków, które prezentować będą ekipy poszczególnych krajów. W połowie zlotu odbędzie się Święto Europy – wielka parada prezentująca mozaikę kultur i tradycji krajów europejskich. Okazją do bliższego wzajemnego zapoznania się młodzieży z różnych krajów będą wieczory odbywające się w stałych grupach, przemieszanych narodowościowo, ale dzięki temu wprowadzających idee zjednoczonej Europy bezpośrednio w życie.
Przez cały czas trwania Eurojamu na terenie zlotu będzie działało polskie stoisko, w ramach którego przewidzianych zostało wiele gier, zabaw, nauki polskich zwyczajów, tańców, prezentacje potraw itd., które, oprócz kadry polskiej reprezentacji, będą także prowadzić jej zwykli członkowie. 1 2 Patrz także: