Warsztaty genderowe "Dodaj do słownika"

W sobotę, 24 kiwetnia 2010 roku Stowarzyszenie 9/12 zaprasza na językowe
warsztaty genderowe "Dodaj do słownika".

Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na rolę języka w kształtowaniu
społecznego wizerunku kobiet i mężczyzn, ukazanie jego wpływu na
utrwalanie lub przełamywanie stereotypowych ról płciowych, a także
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu język można
zmieniać tak, by lepiej opisywał zmieniającą się rzeczywistość. Zajęcia
prowadzone będą w oparciu o autorski program Stowarzyszenia 9/12.

Warsztaty odbędą się w sobotę, 24 kwietnia 2010 roku, w godzinach 10.00 -
16.00, w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, ul. Świętojańska 22
lok. 1. Warsztaty organizowane są w ramach projektu "Nikt nie rodzi się z
uprzedzeniami - edukacja antydyskryminacyjna i genderowa" realizowanego
przez Fundację Autonomia i Stowarzyszenie Kobiet Konsola.

Warsztaty są bezpłatne. Ilość miejsc jest ograniczona - o zakwalifikowaniu
się decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia można wysyłać mejlowo na
adres: warsztaty@9dwunastych.org w temacie wiadomości wpisując: DODAJ DO
SŁOWNIKA - ZGŁOSZENIE, a w treści podając: imię i nazwisko, wiek,
uczelnię/miejsce pracy/zajęcie (do wyboru), telefon kontaktowy. Można
także zgłaszać się telefonicznie dzwoniąc pod numer: 661 70 72 85.

Warsztaty poprowadzi Krzysztof Wróbel, członek Stowarzyszenia 9/12,
magister socjologii, student V roku pedagogiki kulturoznawczej na
Uniwersytecie w Białymstoku, animator kultury, współpracujący ze
Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA. Zajmuje się wizerunkami
kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców w kulturze masowej i popularnej,
prowadzi warsztaty genderowe, antydyskryminacyjne oraz zajęcia z
arteterapii i kreatywnego wykorzystania wolnego czasu.

Opis wydarzenia znajduje się także w załšczniku. Załšczam również plakat w
formacie jpg.

Dziękuję i pozdrawiam.

grzegorz stefaniak
9/12

--
Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12
ul. Towarowa 6/59
15-007 Białystok
tel. 796 85 94 62
www.9dwunastych.org
kontakt@9dwunastych.orgPatrz także: