Miasto jest dla ludzi. Rozmowy o architekturze, sztuce i przestrzeni publicznej


Rozmowa I: POLSKI OUTDOOR

Spotkanie z Elżbietą Dymną i Marcinem Rutkowskim ze stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim
odbędzie się 12 kwietnia, o godz. 17.00, w Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

Dyskusję poprowadzi Łukasz Kuźma.

Zapraszają: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Klub Krytyki Politycznej w Białymstoku i Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

* Outdoor - z angielskiego "na zewnątrz" - reklama zewnętrzna, uliczna.
** Miasto Moje A w Nim - stowarzyszenie, którego celem jest obrona polskich miast przed inwazją reklam oraz doprowadzenie
do uchwalenia przez Sejm Ustawy o estetyce przestrzeni publicznej. Zobacz: http://miastomojeawnim.pl/.
*** "Polski Outdoor" - album wydany przez Miasto Moje A w Nim w październiku 2009 r.


--
Katarzyna Niziołek
e-mail: katarzyna.niziolek@gmail.com
tel. 0 668 028 759Patrz także: